پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

زیباترین اعترافم عشق تو بود (+عاشقانه ها)

زیباترین اعترافم عشق تو بود (+عاشقانه ها)

زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود

زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی تو بود

زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود

زیباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار تو بود

زیباترین لحظه زندگیم لحظه با تو بودن بود

زیباترین هدیه عمرم محبت تو بود

زیباترین تنهاییم گریه برای تو بود

وزیباترین اعترافم

عشق تو بود

لوازم آرایشی