پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جمع شدن جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ ( عکس )

جمع شدن جالب 700 دختر با پیژامه های یک رنگ ( عکس )
پارس ناز،شرط ثبت رکورد تعیین شده توسط مقامات گینس آن بود که تمامی افراد باید پیژامه ای یکدست بپوشند اما اینکه صرفا تمامی آنها پیپامه ای یکدست بپوشند ، الزامی نیست. رکورد قبلی در شیکاگو آمریکا و با حضور 622 نفر با پیژامه های یک دست اتفاق افتاده بود.
 
 
 
 
 
Loading...
عکس های لو رفته دختران بی حجاب در آرایشگاه زنانه
عکس های لو رفته دختران بی حجاب در آرایشگاه زنانه
مشاهده بیشتر