"> تجاوز مسیح دروغین به 32 زن و..!

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تجاوز مسیح دروغین به 32 زن و..!

تجاوز مسیح دروغین به 32 زن و..!
 
رهبر یک فرقه در سرزمین‌های اشغالی که خود را مسیح معرفی کرده بود، به 32 زن تجاوز کرده و از آنها دارای 89 فرزند نامشروع شد.
 
"گل راتزون "60 ساله، رهبر یک فرقه ضاله اسرائیلی که خود را مسیح معرفی کرده بود به 32 زن تجاوز کرده و از آنها دارای 89 فرزند نامشروع شد. 
 
وی قرار است در دادگاه به جرم استثمار جنسی زنان و کودکان و زنا با محارم در محاکمه شود. وی با طرح این ادعا که دارای قدرت فوق بشری است و به کمک این نیرو می‌تواند ارواح خبیثه را دفع کند، زنان و حتی دختران خردسال را اغفال و مورد تجاوز و استثمار جنسی قرار می‌داد.