پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تمام اصطلاحات در خیاطی

مجموعه : مدل لباس جدید
تمام اصطلاحات در خیاطی

 آنفورشور: سرسانتیمتر را ازز روی خط کمر در وسط جلو قرارداده و آن را از میان پا عبور داده تا وسط پشت اندازه میزنیم (در دوخت شلوار نیاز است)

اوزمان طبیعی:
بعد از بسته شدن پنس الگو خود به خود فضا بخورد

آستین بارانی:
نام دیگر آستین رگلان

اوزمان:
یک تکه اضافی که روی الگو می چسبانیم

اساس الگو:
به الگویی که بعد از پرو اضافات لازم روی آن اعمال شود میگویند.

اسموک دوزی:
چین لانه زنبوری روی لباس نوزاد
 آستین پلیسه -پفی:
آستین بالا و پایین چین دار.

آستین اسقفی:
آستین لبه گشاد

آمپرمابل:
پارچه غیر قابل نفوذ آب

آفیسید:
یقه ایستاده جلو بسته

پاترن تیپ:
الگوی قالب بدن

پروب یا پرو لباس:
امتحان کردن لباس

 آمپی ژامپ:
از خط کمر تا روی قوزک پا را گویند

پنس کنفورماسیون:
پنسی که از افتادگی پهلو جلوگیری میکند

پیله سلی:
پیله ای که درقسمت کمر عرض کم و درلبه دامن عریض تر می شود.

پایه:
خطی که به دور گردن دوخته میشود.

پوشش:
سجافی که 2طرف آن باز است و ازز آن نوار یا کش رد میشود.

تاک:
رگه دوزی،نرور

Loading...
دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
دختر دانشجو به خاطر تجاوز جنسی رختخوابش را با خود حمل می کند
مشاهده بیشتر