پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

الهی….

مجموعه : مذهبی
الهی….

الهـی

باز آمدیم با دو دست تهی چه باشد اگر مرحمی بر خستگان نهی

الهـی

گرفتار آن دردم كه تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم كه تو سرانجام آنی

الهـی

هر دلشده ای با یاری و غمگساری و من بی یار و غریبم

الهـی

چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی، كریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی

الهـی

جرم من زیر حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستران

الهـی

این چیست كه با دوستان خود را كردی كه هر كه ایشان را جست ترا یافت و تا ترا ندید ایشان را نشناخت

الهـی

عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم

الهـی

بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بلای خود گرفتار مكن

الهـی

چون به تو بنگریم شاهیم و تاج بر سر وچون بخود تگریم خاكیم و از خاك كمتر

الهـی

هر كس تو را شناخت هرچه غیر تو بود بینداخت
Loading...
این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)
این مرد با هزاران دختر زیبا رابطه جنسی داشت (موسس مجله پلی بوی)
مشاهده بیشتر