پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !شادمانی هواداران نخستین نخست وزیر زن تایلند كه در انتخابات روز یكشنبه این كشور موفق به پیروزی شد

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !درست كردن شكل یك درخت از سوی دانش آموزان مدرسه ای در هند

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !
افتادن سایه بالن روی یك مزرعه آفتاب گردان در فلسطین اشغالی

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !حمله تظاهرات كنندگان یونانی به پلیس در آتن

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !دوختن یك كت بزرگ از 8 هزار تكه پارچه برای شركت در فستیوال سالانه یك كلیسا در آمریكا

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !سربازان اسراییلی در حال شلیك به سمت تظاهرات كنندگان فلسطینی در روستایی در نزدیكی رام الله

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !پز دادن اوباما با انگشتر قهرمانی تیم بسكتبال زنان "توفان سیاتل" در كاخ سفید

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !پرش از ارتفاع (سوییس)

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !
اجرای نمایش های خطرناك از سوی هندویان در شهر احمد آباد 

تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !


تصاویر جالب و دیدنی روز سه شنبه 14 تیر 90 !