پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

حکم بازداشت قذافی ( کاریکاتور ).!

مجموعه : کاریکاتور
حکم بازداشت قذافی ( کاریکاتور ).!
صدور حکم بازداشت قذافی توسط دادگاه لاهه !!!