پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس عاشقانه جدید سری (25)

اس ام اس عاشقانه جدید سری (25)

آره من اونم که گفتم واسه چشم تو دیوونم، آره من قولی بهت دادم که تا تهش بمونم، تو ولی این روزا سرد شده نگاهت، راهزنا زدن به راهت.. اما من چی؟ من فقط یه کم شکستم، خوب نگام بکن، می بینی؟ من هنوز همون دیوونم..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه می خریم، وسایل شکسته و پاره و پوره می خریم، بی اختیار فریاد زدم قلب شکستم می خری؟ گفت که اگه ارزشی داشت، کسی اونو نمی شکست..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

آغاز سفر عشق این است: "کنار گذاشتن من و هیچ شدن". از این هیچ است که همه چیز زاده می شود.
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

من شعر سکوتم را در گوش تو خواهم خواند، شب های بلندم را با یاد تو خواهم ماند، من ریشه ی عشقم را در قلب تو خواهم کاشت، آن صحبت اول را در خاطره خواهم داشت..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

در این دنیا که حتی ابر ، نمی گرید به حال ما، همه از من گریزانند، تو هم بگذر از این تنها..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

خیلی ها نفرین می کنن، تلافی می کنن.. اما نه.. نفرین من: الهی اونی که دوسش داری تنهات نذاره.. تلافی من: میرم تا به اون برسی، سر راهت نباشم.. راستی، قدر من دوستت داره؟!..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

عشق هیچ مرگی نمی شناسد، عشق بر مرگ غلبه می کند. عشق مرزهای زمان را فتح می کند.
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

هر آنچه طی سالیان ساخته ای ممکن است فردی در یک لحظه ویران کند، باری تو همواره در حال ساختن باش. اگر این گونه کنی به زودی قصری از عشق بنا می کنی که احدی توان ویران کردن آن را ندارد..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

وقتی قرار شد من بیقرار تو باشم، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی!..
اس ام اس عاضقنه – اس ام اس عاشقنه جدید

عاشقی مقدور هر عیاش نیست، غم کشیدن کار هر نقاش نیست..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

یه بار دیگه بگو آره ، نگو سخته چه دشواره، به پای قلب سرد تو، شدم مجنون و آواره..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

گاهی خیال می کنم از من بریده ای، بهتر زمن برای دلت برگزیده ای، از من عبور می کنی و دم نمی زنی، تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش "علف هرز" و "گل سرخ" یکیست..
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

تا قاف ترین قله ی هستی، سیمرغ ترین همسفرم باش، من مرغ اسیر دل دریاچه ی نورم، تا پر بکشم سوی خدا بال و پرم باش.
اس ام اس عاشقانه – اس ام اس عاشقانه جدید

در این بازار  دنبال چه می گردی؟ نمی یابی نشان هرگز تو از عشق و جوانمردی، اگر خواهی نجات از دام این دوران،  برو بگذر از این بازار، از این مستی و طنازی