پارس ناز پورتال

روش انتقال اطلاعات به sd کارت گوشی

روش انتقال اطلاعات به sd کارت گوشی

پس از اتصال گوشی به کامپیوتر از طریق کابل وارد قسمتnotification گوشی شوید

در منوی connect to pcگزینه disk drive را انتخاب نمایید.

حال با استفاده از my computer به حافظه موبایل خود دسترسی داشته باشید.