پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

پیامک عشقولانه و احساسی (46)

پیامک عشقولانه و احساسی (46)

می خواهم گلی را برایت بفرستم اما می ترسم از اینکه پژمرده شود پس "س" را از "گل سرخ" و "ل" را از گل " لاله" ، "ا" را از گل "اطلسی" و "م" را از گل " مریم" بر میدارم و سلام را تقدیمت می کنم.

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

دیشب فرشته ای فرستادم تااز تو مواضبت كنداماوقتی رسید توخواب بودی زود برگشت وگفت هیچ فرشته ای نمی تواند مواظب فرشته ای دیگر باشد.

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

ای تماشایی ترین مخلوق خاكی در زمین! آسمانی میشوم وقتی نگاهت میكنم.

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی خاطراتم
رو انداختم یه گوشه ای و گفتم : فراموش
یه چیزی ته قلبم خندید و گفت : یادمه

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

كسی كه الفبا رو اختراع كرد یه اشباهه خیلی خیلی بزرگی كرد و اونم این بود كه : میون I و U رو فاصله انداخت!

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

چه زیبا! گفتم دوستت دارم !چه صادقانه پذیرفتی! چه فریبنده ! آغوشم برایت باز شد !چه ابلهانه! با تو خوش بودم !چه كودكانه ! همه چیزم شدی ! چه زود ! به خاطره یك كلمه مرا ترك كردی ! چه ناجوانمردانه !

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

نیازمندت شدم ! چه حقیرانه! واژه غریبه خداحافظی به من آمد! چه بیرحمانه! من سوختم.


**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–


عشق یعنی پاکی و صدق و صفا خود شناسی حق شناسی از وفا

عشق یعنی دور بودن از خطا بنده بودن خلوت دل با خدا

عشق یعنی نفس را گردن زدن پاک و طاهر گشتن روح و بدن

عشق یعنی صیقل زنگار دل دیدن اسرار غیب در جام دل


**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

روح من باش که من مرده ی طوفان توام ، عاشقم باش که من چشمه جوشان توام .

 
**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

بدون اراده متولد میشویم ، با حیرت زندگی میکنیم و سپس با حسرت میمیریم ،

 
**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–


اما آنچه هرگز فروغش رنگ فنا نمیپذیرد دوستی های پاک و بی آلایش است ،

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

تقدیم به بهترین ها … .

اگه به من بگن ۳ ثانیه به پایان عمرت مانده ، ۱ ثانیه حسابی نگات میکنم ،

 

1 ثانیه بهت میگم دوست دارم، تو ثانیه آخر واست جون میدم

بگذار سایه ی من سرگردان ، از سایه ی تو دور و جدا باشد ،

 

روزی به هم رسیم که گر باشد ، کس بین ما نه غیر خدا باشد .

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

سایه ی توام به هر کجا روی ،

 

سر نهاده ام به زیر پای تو ، چون تو در جهان نجسته ام هنوز ،

 

تا که برگزینمش به جای تو .

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

دست بر شانه هایم میزنی تا تنهاییم را بتکانی ،


**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–
 

به چه می اندیشی ؟ تکاندن برف از روی شانه آدم برفی ؟

عصری است غریب و آسمان دلگیر است ،

افسوس برای دل سپردن دیر است ، هر بار بهانه ای گرفتیم و گذشت ،

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

عیب از من و توست ، عشق بی تقصیر است .

 
**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

عاشقی را شرط اول ناله و فریاد نیست ، تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست ،

 **–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

عاشقی مقدور هر عیاش نیست ، غم کشیدن صنعت نقاش نیست .

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

دل به دلداران سپردن  کار هر دلدار نیست ،

 **–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

من به تو جان میسپارم ، دل که قابلدار نیست .

**–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

زغم یکی اسیرم که زمن خبر ندارد ، عجب از محبت من که در او اثر ندارد ،

 **–**–**–**–**–**– parsnaz.ir **–**–**–**–**–**–

غلط است هرکه گوید دل به دل راه دارد ، دل من زغصه خون شد دل او خبر ندارد .
لوازم آرایشی