"> اگر مشکل دارید این دعاها را بخوانید

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اگر مشکل دارید این دعاها را بخوانید

مجموعه : مذهبی
اگر مشکل دارید این دعاها را بخوانید

 ختم اول : ختم یا الله

از سید بحرالعلوم قدس سره نقل شده كه فرمود: بعد از ((تهذیب اخلاق )) بختوم مشغول شدم و چهل شبانه روز به ختم ((یا الله )) مشغول شدم (66 بار هر نوبت ) و شروط ختم را از ((تقوى )) مراعات مى كردم . شب چهل ، شب

عرفه بود در حرم مطهر حضرت امام حسین علیه السلام ، نزدیك قبور شهدا شخصى آمد و سیبى به دست من داد و من آن سیب را بوئیدم ، بوى مشك و عنبر مى داد. نزدیك بود بیهوش شوم ، بعدها دانستم آن چه دانسته ام از بركت آن سیب است . پس باید ختم گیرنده ((تقوا)) را رعایت كند.

ختم دوم : ختم سوره حمد

هر كه بین نماز صبح و نافله اش سوره حمد را 41 مرتبه چهل روز بدون فاصله بخواند، خداوند حاجت او را برآورده مى كند هرچه كه باشد (البته حاجت شرعى ) حتى اگر بنیت اولاد باشد خدا اولاد روزى او مى كند.