"> اس ام اس دل انگیز (89)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس دل انگیز (89)

اس ام اس دل انگیز (89)

 

در بن بست راه اسمان باز است پرواز بیاموز

 

 

اگه با دیدن من غم تو دلت جون میگیره میمیرم كه تا ابد قلب تو اروم بگیره

 

 

عشق همانگونه كه تو را امیدوار میكند همانطور تورا از پای در می اورد

 

 

هرگز ندانستم چگونه ستایش كنم تا آنكه آموختم چگونه دوست بدارم.

 

 

در حساب عشق یك به اضافه یكی برابر است با همه چیز و دو منهای یك برابر با هیچ.

 

 

عشق چیزی جز یافتن خویش در دیگران و شادكامی در شناخت نیست.

 

 

عشق همانند پروانه ایست كه اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد.

 

 

مرد به كرات عشق میورزد، اما كم. زن به ندرت، اما بسیار.

 

 

تنها پاداش عشق، تجربه‌ی عاشقی است.

 

 

تكرار یاد تو تكراری نیست ! هر بار از تو نوشتن اتفاق تازه ایست

 

 

هوسبازان وقتی زیبایی را می بینند، دوستشان دارند ولی عاشقان وقتی كسی را دوست داشته باشند زیبا می بینند

 

 

 آنچنان عاشق باش که هیچ چیز را نبینی, نه آنقدر ببین که هرگز عاشق نشوی

 

 

آسمان می بارد, گل می میرد, تو نه آسمان باش نه گل, زمین باش تا آسمان بر تو ببارد و گل در تو بروید

 

 

عشق عقل را کور می کند پس سعی کن عاشق کسی باشی که حاضر باشد به جای تو ببیند تا

زمین نخوری

 

 

مردم این زمونه مثل گل انارند

از دور جلوه دارند از نزدیك بو ندارند

 

 

پلکتو ببند

.

.

.

حالا باز کن,

باز کردی؟

چقدر طول کشید؟

همینقدر هم نمیتونم دوریتو تحمل کنم

 

 

اگرعالم شود انگشتر ناب@ تو بر انگشتر عالم نگینی@

 

 

یاد گرفتم که عشق با تمام عظمتش ۲ یا ۳ ماه بیشتر زنده نیست، یاد گرفتم که عشق یعنی فاصله و فاصله یعنی دو خط موازی که به هم نمیرسند، یاد گرفتم در عشق هیچ کس به اندازه خودت وفادار نیست، و یاد گرفتم که هر چه عاشق تری تنها تری

 

 

زندگی با همه وسعت خویش محمل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی رفتن و راهی شدن است زندگی جنبش راهی شدن است. از سر آغاز وجود تا بدانجا که خدا می داند

 

 

عشق گنج است و سخاوت گنج یاب