"> اگر همراه اول دارید و میخواهید شارژ انتقال دهید

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اگر همراه اول دارید و میخواهید شارژ انتقال دهید

اگر همراه اول دارید و میخواهید شارژ انتقال دهید

آموزش انتقال شارژ بین سیم کارت ایرانسل و قبلا در سایت قرار داده بودیم حال انتقال شارژ بین سیم کارت های اعتباری همراه اول آماده شده است که در ادامه مطلب قابل مشاهده می باشد.

ابتدایک پیام کوتاه بدون متن به۸۹۱۰بفرسید که برای شما رمز بفرسد؛ وسپس طبق دستورالعمل زیر عمل می کنیم


#شماره موبایل مورد نظر*مبلغ
شارژ*رمز*۱۳۲

درهرروز می توانید حداقل۱۰۰۰تومان وحداکتر۱۰۰۰۰می توانید شارژ بفرسید هنگامی که شارژ می فرسید حداقل باید برای خودشما۵۰۰تومان شارژ باقی بماند