"> ایام فاطمیه به حسب روایات بیش از ده تا پانزده قول بوده

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

ایام فاطمیه به حسب روایات بیش از ده تا پانزده قول بوده

مجموعه : مذهبی
ایام فاطمیه به حسب روایات بیش از ده تا پانزده قول بوده
 
تاریخ شهادت حضرت زهرا «درود الله علیها» چـه زمانی اسـت؟

 تاریخ شهادت حضرت زهرا«س» بـه سه روایت اصلی نقل شده اسـت. همواره این پرسش مطرح بوده اسـت کـه کدام نقل از ایام شهادت آن حضرت بـه لحاظ تاریخی معتبر تر اسـت؟

بر اساس منابع تاریخی، ایام فاطمیه بـه حسب روایات بیش از ده تا پانزده قول بوده ولی انچه شهرت دارد، سه قول اصلی اسـت:

1.روایت «40» روز کـه دهه اول گرفته می‌شود، بعد از شهادت رسول الله صلی الله علیه وآله کـه مصادف با 8 تا 10 ربیع الثانی اسـت.
2.روایت «75» روز کـه دهه دوم گرفته میشود، مصادف با 13 تا 15 جمادی الاولی اسـت.
3.روایت سوم «95» روز کـه دهه سوم گرفته می‌شود، مصادف با 1 تا 3 جمادی الآخر اسـت کـه بیشتر مورد تاکید اسـت.

محققان تاریخ اسلام معتقدند آنچه بیشتر مورد توجه و سندیت تاریخی اسـت روایت سوم یعنی 95 روز اسـت. البته مراجع تقلید و اهل معرفت بـه مومنان توصیه می‌کنند کـه هر سه قول رابه برپایی سوگواری همت گمارند.
در هر صورت روایت دوم شهادت حضرت زهرا«س» برابر 13 جمادی الاول کـه اسـت و روایت سوم برابر سوم جمادی الثانی خواهد بود. این دو روایت در تقویم رسمی ثبت شده اسـت. البته عموما پس از انقلاب اسلامی مرسوم شده اسـت کـه این ایام را در سه دهه مجزا برگزار می‌کنند کـه برگزاری دهه اول بیشتر در بین بخشی از مذهبی ها و هیاتی ها مرسوم اسـت و دهه دوم و سوم در جامعه مـا عمومیت بیشتری دارد.