پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب از نصف شدن واقعی دریا

تصاویر جالب از نصف شدن واقعی دریا
پارس ناز،در نزدیكی جزیره جیندو در كره جنوبی هرساله و تنها بمدت كوتاهی یكی از اتفاقات نادر بر روی كره خاكی رخ می دهد.در این منطقه و سالانه تنها دوبار و آنهم بمدت یك ساعت آب دریا در نزدیكی جزیره جیندو كره جنوبی عقب نشینی كرده و مسیری 3 كیلومتری با عرض 40 متر خشكی در وسط دریا ایجاد می شود.
جام نیوز