"> تصاویر جالب از نصف شدن واقعی دریا

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تصاویر جالب از نصف شدن واقعی دریا

تصاویر جالب از نصف شدن واقعی دریا
پارس ناز،در نزدیكی جزیره جیندو در كره جنوبی هرساله و تنها بمدت كوتاهی یكی از اتفاقات نادر بر روی كره خاكی رخ می دهد.در این منطقه و سالانه تنها دوبار و آنهم بمدت یك ساعت آب دریا در نزدیكی جزیره جیندو كره جنوبی عقب نشینی كرده و مسیری 3 كیلومتری با عرض 40 متر خشكی در وسط دریا ایجاد می شود.
جام نیوز