"> اگر دوست دارید فرزندانی شاد و خوش بین داشته باشید

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اگر دوست دارید فرزندانی شاد و خوش بین داشته باشید

اگر دوست دارید فرزندانی شاد و خوش بین داشته باشید
 

انچه برای تربیت کودکی خوشحال و خوش بین مهم هست در قدم اول، دانستن این موضوع هست که سه عامل تعیین کننده که میتوانند پایه هاي خوش بینی را در شخصیت یک کودک ایجاد کنند عبارتند از:

 

**سبک تبیین

**مثبت اندیشی

** تسلط و چیرگی

 

سبک تبیین به این معنا هست که به کودکان بیاموزیم که برای تجزیه و تحلیل اتفاقات و مسائل روزمره اي که در اطرافشان رخ می‌دهد، از چه راهها و روش هایي بهره گیری کنند. دقت داشته باشید که نحوه نگرش و نگریستن به دنیای اطراف را در تعداد زیادی از موارد، پدر و مادر به کودکان می آموزند و این آموزش و تاثیر آن در اغلب موارد به طور نامحسوس و به مرور اتفاق میوفتد. اما این عامل در شکل گیری شخصیتی خوشحال و خوش بینانه موثر هست. این که بچه ها بتوانند به افراد دیگر و به شرایط موجود، معنا و مفهوم مطلوب و خوشایندی بدهند، بسیار مفید هست.

 

عامل دیگر، مثبت اندیشی هست. مثبت اندیشی مسئله اي مهم هست که در کودکی و بزرگسالی افراد، نقش مهمی را در زندگی آن ها، ایفا میکند. برای مثبت اندیشیدن، شرایطی لازم هست که باید برای کودکان فراهم شود. مثبت اندیشی را می‌توان با ممارست و تمرین در کودکان، تقویت کرد. والدین باید دقت داشته باشند که همواره درمورد مسائل گوناگون، مثبت فکر کنند و تفکرات مثبت را به زبان اورند و در حضور کودکان، بیان کنند. مثلا اگر کودکی در بازی با کودک دیگر دچار اختلاف شد، والدین در این شرایط باید به گونه اي با کودک برخورد کنند که وضعیت را بسیار مفید و بدون مشکل برای او ترسیم کنند و تنش ایجاد شده را برای کودک، مسئله اي بی اهمیت جلوه دهند و این میتواند روشی برای آموزش مثبت اندیشی به کودکان باشد. در نظر داشته باشید که تقویت روحیه مثبت اندیشی در کودکان نباید انها را از واقع گرایی دور کند و این دو مقوله با یکدیگر تفاوتهایی دارند.

 

اصل بعدی تسلط و چیرگی هست. برای کودکانی که والدینشان دوست دارند افرادی خوشحال و خوش بین باشند، لازم هست که در دوران کودکی، احساس تسلط و چیرگی را تجربه کنند. تسلط و چیرگی در نحوه بازیهایی که کودک انجام میدهد، بسیار مهم هست. تسلط و چیرگی عاملی هست که در نحوه برخورد بچه ها با اسباب بازی هایشان، قابل بررسی هست. اصولا اسباب بازی هایي که کودکان می‌توانند در انها تغییر ایجاد کنند و آن ها را دوباره بسازند، اسباب بازیهایی میباشند که احساس تسلط را در کودک ایجاد میکنند و این احساس بر ایجاد فعالیت ذهنی و جسمی بیشتری در کودک تاثیرگذار هست و وی را از احساس انفعال و غمگینی دور میکند. باید به کودکان فرصتی بدهیم تا حق گزینه داشته باشند. فرصتی برای بیان خواسته ها و نیازهایشان و این که دوست دارند چه چیزی بخورند و چه کاری انجام دهند. همه ي این‌ها احساس تسلط را در کودکان ایجاد میکنند.

 

مثبت اندیشی را می‌توان با ممارست وتمرین در کودکان، تقویت کرد. والدین باید دقت داشته باشند که همواره درمورد مسائل گوناگون، مثبت فکر کنند و تفکرات مثبت را به زبان اورند و در حضور کودکان، بیان کنند

 

کودک خوشحال و خوش بین کودکی هست که فرصت گزینش داشته باشد. مثلا وقتی با والدین به خرید میرود با در نظر گرفتن قوانین خاصی از جانب والدین، این حق را داشته باشد که مثلا دو چیز را برای خود گزینه کند و مالکیت آن را داشته باشد. در بعضی از موارد می‌توان در انجام امور خانه از بچه ها کمک گرفت. کودکی که توانایی حفظ تعادل را دارد، می‌تواند در جابه جایی بعضی از وسایل خانه به والدین خود کمک کند. یا این که در جمع کردن اسباب بازیها به مادرش کمک کند و یا مادری در شستن میوه ها از کودکش کمک بگیرد. به این صورت که وی را در کنار خود بر روی چهارپایه اي قرار دهد و در شستشوی میوه ها وی را شریک کند.

 

وقتی قرار هست به مهمانی بروید در صورت ابراز تمایل کودک، اجازه دهید کودک خودش گزینش کند که دوست دارد چه لباسی را بپوشد. این اقدامات کودک را فعالانه تربیت می‌کند. احساس فعال بودن و تاثیرگذار بودن در کودکان به طور مستقیم بر ایجاد روحیه شاداب و با نشاط در انها موثر هست. اضافه بر این اعتماد به نفس کودکان نیز از این طریق افزایش می یابد.

 

موارد دیگری که می‌توان از انها بعنوان عواملی برای ایجاد روحیه شادابی و خوش بینی در کودکان از آن نام برد، این هست که کودکان خصوصا تا 3 سالگی، باید شدیدا تحت سایه محبت و مهربانی والدین قرار داشته باشند و پدر ومادر از هر فرصتی برای عشق ورزی به کودکشان بهره گیری کنند. محبت و عشق ورزی به کودکان همچون اکسیری در وجودشان می‌نشیند و بر شکل گیری پایه هاي شخصیتی انها اثر میگذارد.

 

این روایت میتواند تائید کننده مطالب مذکور باشد. یعنی به نوعی به اهمیت انچه کودکان در کودکی می اموزند، اشاره دارد و همچنان به تاثیری که این اموزش ها در شکل گیری شخصیت آینده کودکان دارد، مربوط میشود. پس بهتر هست بچه ها و تربیت شان را جدی بگیریم.