"> اس ام اس و آف عاشقانه (93)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس و آف عاشقانه (93)

اس ام اس و آف عاشقانه (93)


یاد گرفتم که :۱. با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند. ٢. با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند . ۳. از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .۴. تنهایی را به بودن در جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح دهم
 
 
شادترین افراد لزوماً بهترین چیزها رو ندارن، اونا فقط از اونچه تو راهشون هست بهترین استفاده رو میبرن
 
 
یک همیشه یک است . شاید در تمام عمرش نتواند بیشتر از یک عدد باشد اما بعضی اوقات می تواند خیلی باشد . یک نگاه . یک سرنوشت . یک خاطره . یک دوست
 
 
اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بكوش زیرا آن شادی كه ما به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد
 
 
اولین باری که عاشقت شدم یادته ؟ من یه کرم سیب بودم و تو یه کرم ابریشم . من به تو قول دادم دیگه هیچوقت سیب نخورم و تو هم قول دادی دور خودت پیله نزنی . ولی نمی دونم چی شد که من طاقت نیاوردم و فقط یه خورده سیب خوردم . تو هم از غصه دور خودت پیله بستی . … حالا دومین باره که عاشقت شدم ولی حالا من هنوز یه کرم سیبم و تو یه پروانه خوشگل تو پر زدی و رفتی و من موندم و سیبایی که جایی برای خورده شدنشون نمونده . از هر چی سیبه متنفرم
 
 
هیچ وقت به کسی عادت نکن چون فکر می کنی عادت یعنی عشق و این بزرگترین بی حرمتی به عشقه
 
 
در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم:شاه دلم دوستت دارم دوستت دارم با تمام دلم
همانطور که به زیبایی تو خیره شده ام ، با خود می اندیشم ، هرگز فرشته ای را دیده ام که در ارتفاعی چنین پایین پرواز کند
 اس ام اس و آف عاشقانه
 
همه ی مداد رنگی ها مشغول بودند…به جز مداد سفید…هیچ كسی به او كار نمی داد…همه می گفتند:{تو به هیچ دردی نمی خوری}…یك شب كه مداد رنگی ها…توی سیاهی كاغذ گم شده بودند…مداد سفید تا صبح كار كرد…ماه كشید…مهتاب كشید…و آنقدر ستاره كشید كه كوچك وكوچك و كوچك تر شد…صبح توی جعبه ی مداد رنگی…جای خالی او…با هیچ رنگی پر نشد
 
 
زندگی بارانی است كه سراسیمه كدورتها را می شوید و پیامش پاكی است زندگی دشت وسیعی است كه عشق سالهاست در آن سایه نرم شقایق ها را می شمرد
 
 
مهم نیست که او مال تو باشد اگر می دانی در این جهان كسی هست كه با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می كند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد ، مهم نیست كه او مال تو باشد ، مهم این است كه فقط باشد زندگی كند لذّت ببرد ونفس بکشد
 
 
آنقدر از زندگی دلتنگو دلگیرم كه روز مرگه خود را جشن می گیرم
 
 
فرشتگان روزی از خدا پرسیدند : بار خدایا تو که بشر را اینقدر دوست داری غم را چرا آفریدی؟ خداوند گفت:غم را بخاطر خودم آفریدم چون این مخلوق من که خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد
 
 
ستاره پنج انتها داره…..مربع چهار انتها داره…..مثلث سه انتها داره…..خط دو انتها داره…..زندگی یک انتها داره…..خدا کنه دوستی من و تو مثل دایره بی انتها باشه
 
 
بامن كه شكسته ام كمی راه بیا بالی بگشا گاه وبی گاه بیا ازرده مشوبیا گناه از من بود گفتم كه مقصرم تو كوتاه بیا
 
 
غرور هدیه شیطان است و عشق هدیه خداوند، و ما هدیه شیطان را بهم می دهیم ولی هدیه خداوند را از یکدیگر پنهان می کنیم
 
 
شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی… سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد تو نیز خاموش شوی
 اس ام اس و آف عاشقانه
 
عشق را بشناس تا شادی را بشناسی . بدون عشق ، شادی وجود ندارد، نمی توانم به تو نشان بدهم که دوستت دارم . زمان این را نشان خواهد داد
 
 
هر کدام از ما چون فرشته ای با یک بال است . و تنها زمانی قادر به پرواز خواهیم بود که در آغوش هم باشیم
 
 
قسمتی از وجود تو در من رشد کرده و ، تو خواهی دید ، تو و من برای همیشه ، هرگز از هم جدا نخواهیم شد
 
 
زندگی را بی عشق سپری کردن غم بزرگی است . اما این تقریبا برابر است با غمی که زندگی را ترک کنی بدون اینکه به کسی که عاشقش هستی بگویی که دوستش دارید
 
 
کلید قلب ، زندگی و روح من … همه در دستان اوست . او مالک آن است فقط باید کلید را بچرخاند و بگذارد تا با تمامی شور و عشقم او را در بر گیرم
 
 
در صفحه ی شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم:شاه دلم دوستت دارم
 
 
در زندگی سه راه رو دنبال کن: ۱- دوست داشتن برای یک تجربه ۲- عاشق شدن برای یک هدف ۳- فراموش کردن برای قبول واقعیت