"> اس ام اس دلتنگی خاطره انگیز (14)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس دلتنگی خاطره انگیز (14)

اس ام اس دلتنگی خاطره انگیز (14)

دلتنگی

همیشه دلتنگی به خاطر نبودن کسی نیست . . .
گاهی بخاطر بودن کسی ست که حواسش به تو نیست !

 

.

.

.

 

 دلت تنگ یک نفر که باشد ، تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش کنی فایده ندارد . . .
تو دلت تنگ است !
دلت برای همان یک نفر تنگ است !
تا نیاید ، تا نباشد ، تو هنوز دلتنگی !

 

.

.

.

 

 اس ام اس دلتنگی

 آن چیزی که تنگ شده ، دل است برای تو . . .
و جهان است ، برای من . . .

 

.

.

.

 

وقتی خسته ام
وقتی کلافم
وقتی دلتنگم
بشقاب ها را نمی شکنم
شیشه ها را نمی شکنم
غرورم را نمی شکنم
دلت را نمی شکنم
در این دل تنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد
این بغض لعنتی است که میشکنم . . .

.

.

.

 این روز ها همه به من دلتنگی هدیه می دهند !
لطفا آتش بس اعلام کنید !
به خدا تمام شد !
دلم . . . !

.

.

.

 

 خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

 

.

.

.

 

 چه فرقی می کند !
آن سوی دنیا باشم یا فقط چند کوچه آن طرف تر . . . !؟
پای عشق که در میان باشد ؛ دلتنگی دمار آدم را در می آورد . . .

.

.

.

  عاشقانه دلتنگی

بدترین دلتنگی برای کسی است که در کنارش باشی و بدانی هرگز به او نمیرسی . . .

.

.

.

 

 دلتنگی یعنی :
دوستت دارم ، حتی از دور . . .

.

.

.

 

 دلتنگی سهم ماست . . . !
از خاطراتی که یه روز ، خاطره نبودن ، زندگی بودن . . . !

.

.

.

 

دل است دیگر . . .
نمیتوان دلتنگی را از او گرفت . . .
مگر میشود خیسی را از آب گرفت ؟
گاهی میریزد و خرد میشود . . .
گاهی هم ترک برمیدارد . . .
اما باز دل میماند . . . !
گاهی هم آدم را ناقص اُلخلقه میکند !
مثل من که دیگر هیچ دل و دماغی ندارم . . .

.

.

.

 

 دلتنگ بودن

 بیماری نادرییست !
این که نگاهت به هر چه بیفتد ، دلت برای کسی تنگ شود !

.

.

.

 

 دلتنگی هموون مکثی که رو اسمش میکنی وقتی شماره های گوشیت رو میای پایین . . . !

.

.

.

 

 فراق یعنی دوری ، دوری یعنی دلتنگی ، دلتنگی یعنی تو و تو یعنی تموم دنیا !

.

.

.

 

سفر هیچ چیز به جز دلتنگی ندارد ، اما . . .
زندگی به من آموخت ، برای بهتر دیدن عظمت و شکوه هر چیز باید قدری از آن دور شد .

.

.

.

 

 و این دلتنگی ها ، آخر خط همه دلواپسی ها ، رسیدن به آنچه برای رسیدنش لحظه ها را میگذرانیدم و خاطره ها بر زندگی مان نقش میبندد به امید آن روزی که عشقمان نقش بر آب نشود !

.

.

.

 

 اس ام اس دلتنگی خرداد ۹۲

 

بگو تو هم دلتنگ می شوی
گاهی . . .
دلم امید واهی می خواهد برای زنده ماندن !

.

.

.

 

 هی کافه چی . . .
روی میزها شعر بنویس ، اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است . . .

.

.

.

 

 میخوامت با یه دنیا دلتنگی ، یه بغل عشق . . .
میخوامت با دستایی که محرومه از لمس کردن گرمی دستای مهربونت . . .
میخوامت با نفس هایی که همیشه یه آه و افسوس بودن از نداشتن توست . . .

.

.

.

تا دیر نشده بیا
دلتنگی هارا فرستاده ام دنبال نخود سیاه !
بیا در کنار لحظهای بی کسی ام جاشو !
به اندازه یک ” دنیا دلتنگی ” ، بوسه کال دارم . . .