"> معمای جالب و جدید معمای گودال

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

معمای جالب و جدید معمای گودال

معمای جالب و جدید معمای گودال

   معما:
در گودالی به طول 4/2 متر (چهار و دو دهم) و به عرض 3/4 متر (سه و چهار دهم) ، چند متر مکعب خاک وجود دارد؟
 روش محاسبه را هم ذکر کنید !…

*

*

*

*

 اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

*

*

*

*

*

*

*

*

جواب معمای گودال

دوست عزیز ، در گودال که اصلا خاک وجود ندارد !!

اگر خاک باشد که دیگه بهش نمیگن گودال