"> طرح ایرانسل مخصوص تخفیف عالی در مکالمه

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

طرح ایرانسل مخصوص تخفیف عالی در مکالمه

طرح ایرانسل مخصوص تخفیف عالی در مکالمه


فهرست طلایی ایرانسل مخصوص تخفیف مکالمه
       
 
   *130*3*4*3# [SEND/YES/OK]
 
  سیم کارت های اعتباری

          
 
منظور از NUMBER شماره شخص مورد نظر به صورت کامل هست مانند ۰۹۳۵۱۱۱۲۲۲۲
 
 
برای هریک از شماره هایی که در "فهرست طلایی" ثبت می نمایید، مبلغی بابت "هزینه ثبت شماره" در صورتحساب بعدی مشترکین سیم کارت دائمی درج شده و یا از اعتبار مکالمه مشترکین سیم کارت اعتباری کسر می شود.
به هنگام استفاده از سرویس رومینگ، هزینه تماس با شماره های مندرج در "فهرست طلایی" مانند شماره های عادی خواهد بود؛ به عبارتی نرخ تعرفه این تماسها برابر با تعرفه تماس با دیگر شماره ها محاسبه می گردد.

*130*3*4*1*NUMBER#[SEND/YES/OK]
حذف از "فهرست طلایی"    *130*3*4*2*NUMBER#[SEND/YES/OK]
مشاهده شماره های "فهرست طلایی"   
ثبت در "فهرست طلایی"            *140*3*4*1*NUMBER#[SEND/YES/OK]
حذف از "فهرست طلایی"    *140*3*4*2*NUMBER#[SEND/YES/OK]
مشاهده شماره های "فهرست طلایی"     *140*3*4*3# [SEND/YES/OK]   
ثبت شماره در "فهرست
 طلایی"
 
 
 
 
 
 
    هر شماره 3883 ریال
حذف و مشاهده شماره های اضافه شده نیز رایگان میباشد
            *130*3*4*3# [SEND/YES/OK]
 
 
 سیم کارت های اعتباری
          

 
منظور از NUMBER شماره شخص مورد نظر به صورت کامل هست مانند ۰۹۳۵۱۱۱۲۲۲۲
 
فهرست طلایی ایرانسل سرویسی جدید از ایرانسل مخصوص کسانی که زیاد با خطوط ایرانسل مکالمه میکنند ٫ با استفاده از این سرویس شما میتونید ۵ شماره از شبکه ایرانسل را به سیستم اضافه کنید و از ۱۰٪ تخفیف مکالمه با شماره های اضافه شده به سیستم برخوردار شوید.
 
 
 
برای استفاده از این سرویس کافیست کد زیر را در گوشی خود وارد و [SEND/YES/OK] را بزنید
 
 سیم کارت های دائمی
ثبت در "فهرست طلایی"    *130*3*4*1*NUMBER#[SEND/YES/OK]
حذف از "فهرست طلایی"    *130*3*4*2*NUMBER#[SEND/YES/OK]
مشاهده شماره های "فهرست طلایی"   
ثبت در "فهرست طلایی"            *140*3*4*1*NUMBER#[SEND/YES/OK]
حذف از "فهرست طلایی"    *140*3*4*2*NUMBER#[SEND/YES/OK]
مشاهده شماره های "فهرست طلایی"     *140*3*4*3# [SEND/YES/OK]   
ثبت شماره در "فهرست طلایی"

فهرست طلایی ایرانسل مخصوص تخفیف مکالمه    هر شماره 3883 ریال
حذف و مشاهده شماره های اضافه شده نیز رایگان میباشد