"> خواص دارویی اسفند

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواص دارویی اسفند

خواص دارویی اسفند

خواص دارویی و مزایای اسپند :

    هارمالین در دانه اسپند  در درمان تب بسیار مفید است. همچنین در مالاریا مزمن سودمند است اما در موارد نه چندان حاد موثر است. دانه ها بصورت جوشانده یا پودر شده استفاده می شوند .
    هارمالین و سایر آلکالوئیدهای موجود در دانه اسپند در درمان آسم بصورا اورژانسی بسیار مفید می باشند .
    دانه های اسپند به عنوان عامل تحریک ترشح شیر مادر و یا افزایش جریان شیر در مادران ، استفاده می شود .
    عصاره گیاه اسپند در درمان التهاب حنجره و به عنوان دهانشویه مفید می باشد .
    از دانه اسپند جهت دفع شپش سر ستفاده می شود و یک دافع قوی حشرات است .
    در دفع کرم های روده بسیار مفید است .
    تنظیم کننده دوره قاعدگی و در دروه های سخت و دشوار قاعدگی کاربرد درمانی دارد .
    دود کردن دانه و کپسول به همراه ساقه و برگ آن در محیط اثر میکروب کشی دارد . {البته در حد نرمال نه زیاد} .

——————————————————–


1_ اسفند به علت داشتن موادی به نام: هارمالین ،هارمین، ومارمالول دارای ارزش دارویی زیادی    می باشد،

  از آن بیشتر در رفع صداهای مبهم در گوش و مداوای سنگینی گوش استفاده می شود .
2_دانه اسفند دارای اثر ضد عفونی کنندگی ومیکروب کشی می باشد ، به خاطر همین از قدیم الایام با دود کردن اسفند  موجب ضد غفونی کردن هوای اتاق می شدند.
3_دانه اسفند خواب آور بوده و سینه و ریه را نرم می کند.


4_خو ردن دانه های خیس خورده اسفند  باعث تصفیه خون و نرم شدن سینه می شود.
5_بخور با گیاه اسفند در مورد تسکین دندان درد، بسیار سودمند است.
6_چکاندن اسفند جوشیده شده در روغن زیتون برای معالجه سنگینی گوش اثر خوبی دارد.

مضرات اسفند


1_مقدار خوراک مجاز اسفند  1 الی2 مثقال  بوده وبیش از این سمی بوده و خطرناک  می باشد .
2_اسفند برای افراد گرم مجاز  زیان بخش بوده و موجب سردرد می شود .