"> خواص پزشکی و دارویی اتراب

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواص پزشکی و دارویی اتراب

خواص پزشکی و دارویی اتراب


ضرب خوردگی – سوءهاضمه – اختلالات کبدی – پروستات- اسهال خونی – تب – تقویت معده – سردرد – جوش و کورک و…
 

اتراب

* نام‌های دیگر آن: کنف، کنف هندی، شاهدانه مصری، ملوقیه، شاهدانه صحرایی، کنویر هندی، قنب بری، جوت، کنب، ماندیرا، موندهِر، نارچا، ملوخیه و ملوخیا می‌باشد.

1. برای تسکین ضرب خوردگی و کوفتگی اعضا برگ‌ها و دانه‌های له‌شده اتراب(کنف)را در محل درد بگذارید.
2. دانه‌های اتراب(کنف)تقویت کننده قوه باه می‌باشد.


3. برای تقویت معده از دانه این گیاه و یا از دمکرده برگ‌های آن می‌توان استفاده کرد.
4. برای درمان اسهال خونی و تب از دمکرده برگ‌های اتراب(کنف) و یا جوشانده ریشه آن استفاده شود هم‌چنین میوه نارس آن برای قطع اسهال خونی مفید است.

5. برای درمان سوء‌هاضمه و اختلالات کبدی از دمکرده برگ‌های این گیاه استفاده شود.
6. دمکرده برگ اتراب(کنف)برای عفونت کلیه و مجاری ادرار نیز مفید می‌باشد.
7. از دمکرده برگ این گیاه برای درمان پروستات می‌توان استفاده کرد.

8. برای معالجه کورک و جوش برگ‌های له‌شده این گیاه را به صورت ضماد بگذارید.
9. برای تسکین سردرد برگ‌های له‌شده اتراب(کنف) را روی پیشانی بگذارید.