"> خواص پزشکی و دارویی روناس

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواص پزشکی و دارویی روناس

خواص پزشکی و دارویی روناس

روناس – یرقان – فلج – لقوه – تقویت معده – کبد – طحال – مضر مثانه – یبوست – نرمی استخوان – سیاتیک – سنگ کلیه – ازدیاد ترشح – قاعده آور – کاهش دهنده اوره خون – رماتیسم – نقرس – دفع اسید اوریک و…
 

روناس

* نام‌های دیگر آن: رودَک، سورچاه، پاس‌کوه، رودانگ، فُوَّه، گنج، ابرلوس، عروق‌الصباغین، فوه‌الصبغ، گاراسن، رودانک، فوه‌الصباغین، شش‌تره، روین، دودانگ و روینک می‌باشد.

1. طبع آن گرم و خشک است.
2. مقدار خوراکی روناس 2 گرم در 150 سی‌سی آب‌جوش 2 دقیقه دم‌کرده میل شود.
3. جهت درمان فلج، بی‌حسی عضو، لقوه، سستی اعضاء 3 گرم ریشه روناس را در 300 سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده پس از سردشدن با عسل شیرین نموده روزی 3 فنجان بنوشند.


4. برای درمان یرقان از دمکرده ریشه روناس با عسل شیرین نموده روزی 2 فنجان بنوشند.
5. برای تقویت معده مانند شماره 3 استفاده شود.
6. جهت بازکردن گرفتگی‌های کبد و طحال دمکرده ریشه روناس را با سکنجبین مخلوط نموده روزی 3 فنجان بنوشند.

7. خوردن ریشه ساییده آن با غذا برای فردی که سگ هار گاز گرفته مفید است با نظر پزشک مصرف شود.
8. روناس برای مثانه مضر است، بهتر است با کتیرا خورده شود.
9. جهت تسکین درد سیاتیک از دمکرده آن همراه عسل بنوشند.
10. برای بیماری‌های نرمی استخوان 3 – 2 گرم ریشه روناس را دم‌کرده پس از سردشدن با عسل شیرین نموده میل کنند.

11. جهت رفع یبوست 2 گرم روناس را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده پس از سردشدن صبح همراه عسل بنوشند.


12. جهت دفع کردن سنگ کلیه از دمکرده ریشه روناس روزی 3 فنجان بنوشند.
13. جهت لاغرشدن از دمکرده ریشه‌ روناس مصرف‌ شود و یا از تنتور روناس روزی 20 – 10 قطره همراه با کمی آب 2 بار در روز بنوشند.

14. جوشانده ریشه روناس، حالت اسهالی و درد را در سل روده تسکین می‌دهد.
15. ریشه روناس کاهش دهنده اوره خون می‌باشد.
16. دمکرده ریشه این گیاه قاعده‌آور است.

17. جهت درمان ازدیاد ترشح و ادرار غلیظ از دمکرده ریشه روناس بنوشند.
18. کسانی که روناس مصرف می‌کنند باید هر روز دوش بگیرند.
19. خانم‌های حامله از خوردن آن خودداری کنند.
20. دمکرده ریشه روناس صفراآور است.
21. برای درمان نقرس و دفع اسید اوریک 2 گرم ریشه روناس را در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده بنوشند.
22. برای درمان رماتیسم جوشانده ریشه روناس را با عسل مخلوط کرده بصورت ضماد بگذارند.