"> خواص پزشکی و دارویی شاه پسند درختی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواص پزشکی و دارویی شاه پسند درختی

خواص پزشکی و دارویی شاه پسند درختی


جرب – جذام – ضد کرم – قاعده آور – ضدعفونی کننده زخم – رماتیسم و…
 

شاه پسند درختی

1. شاه پسند درختی درختچه‌ای است بومی آمریکای جنوبی که مدتهاست به ایران وارد شده است و در برگ‌های آن آلکالوئیدی وجود دارد که فشار خون را پائین می‌آورد.

2. در هند در مورد مارگزیدگی بعنوان پادزهر مارگزیدگی به کار می‌رود.

3. برای درمان بیماری جرب و جذام جوشانده این گیاه را در وان ریخته و استحمام کنند.

4. برگ‌های این گیاه ضد کرم و قاعده آور است.

5. برای ضدعفونی کردن زخم‌ها از برگ‌های له شده آن می‌توان استفاده کرد.

6. برای تسکین و درمان رماتیسم ضماد برگ‌های له شده آن را به صورت کرم بگذارند.