"> خواص پزشکی و دارویی گل آفتاب‌پرست

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

خواص پزشکی و دارویی گل آفتاب‌پرست

خواص پزشکی و دارویی  گل آفتاب‌پرست


پاک کردن زخم – صفرابر – سنگ کلیه – التیام زخم – مقوی قلب – رفع سمیت عقرب – سنگ مثانه – دفت تب – زخم‌های قانقاریائی و…
 


آفتاب‌پرست

* نام‌های دیگر آن: گل آفتاب‌پرست، آفتاب گردک، دوارالشمس و صامریوما می‌باشد.

1. طبع آن گرم و خشک است.


2. برای پاک کردن زخم‌ها برگ آن را در روغن کرچک جوشانده استفاده شود.
3. این گیاه اثر صفرابری دارد برگ آن را 3 گرم در 100 سی‌سی آب به مدت 20 دقیقه دم‌کرده روزی 3 فنجان میل شود.

4. برای رفع سنگ کلیه4 گرم از برگ و سرشاخه‌های‌گلدار آن‌‌را در150 سی‌سی آب جوشانده صاف نموده با کمی عسل مخلوط میل شود.
5. این گیاه قاعده آور است.

6. برای التیام زخم‌ها و از بین بردن زگیل برگ و دانه‌های له‌شده آن را به صورت ضماد بگذارید.
7. دمکرده این گیاه مقوی قلب است مانند شماره 3 استفاده شود.
8. برای رفع سمیت عقرب دانه آن را با سرکه مخلوط کرده میل شود.

9. برای از بین بردن سنگ مثانه 8 گرم از تخم آن میل شود.
10. برای دفع تب2 گرم در 100 سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده میل شود.
11. مصرف زیاد آن برای طحال مضر است.
12. برای درمان زخم‌های قانقاریائی از دمکرده آفتاب‌پرست می‌توان استفاده کرد 5 گرم در 200 سی‌سی آب‌جوش دم‌کرده هر 8 ساعت یک فنجان میل شود.