پارس ناز پورتال

این خانم یکی از شجاع ترین زن ایران است (عکس)

این خانم یکی از شجاع ترین زن ایران است (عکس)
پارس ناز،خانم مژگان روستایی مدیر عامل اولین و تنها مزرعه‌ پرورش کروکودیل در ایران به مجله دویچه وله می گوید : کروکودیل موجودی بسیار بافکر، صبور، سریع و البته کمی خشن است.در مزرعه نوپک در جزیره هنگام حدود 35 کروکودیل نگهداری می شوند.