پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

در آخرت چه کسانی محشور می شوند؟

مجموعه : مذهبی
در آخرت چه کسانی محشور می شوند؟

آیا در آخرت فقط انسانها دوباره زنده می شوند، یا سایر موجودات زندة این دنیا نیز برانگیخته خواهندشد؟

آیا انسان با همین بدن خاکی در روز قیامت محشور خواهد شد؟

انسان در روز قیامت به شهادت قرآن كریم با همین جسد دنیایی محشور می گردد آیاتی از جمله آیه 4 سوره قیامت و79 سوره یس به این امر تصریح دارد ، بعلاوه در روز قیامت سایر موجودات غیر انسان نیز محشور خواهند شد چرا كه قرآن از حشر جمیع سخن می گوید.

 بازی فوتبال

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X