پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

بیوگرافی کشتی کج بزرگ John Cena

بیوگرافی کشتی کج بزرگ John Cena

نام اصلی:John Felix Anthony Cena

لقب:John Cena

تاریخ تولد:23آپریل1977(28ساله)

محل تولد:West Newbury, Massechusettes

وضعیت:مجرد(احتمالا)

قد: ۱.۸۶ متر

وزن:260 lbs
محل تعلیم:Ultimate University

تاریخ ورود به كشتی كچ:2001

لقبهای دیگر:Prototype (UPW)……Doctor of Thugganomics

حركت پایانی:

The STF-U Submission

FU/Thuganomics 101

~(Modified Death Valley Driver)

The Proto-Bomb (in OVW)

aka The Killswitch (in WWE)

حركتهای مورد علاقه كه زیاد استفاده میكنه:

You Can’t See Me Stalling Suplex

Protoplex/Killswitch/Freestyle

Five Knuckle Shuffle

Dropkick


Elbow Smash

Rapper Punch

The Throwback (Running Neck Snap)

Missile Dropkick

Running Corner Attack

Spinebuster

Steel Chain Attack

Swinging Fishermanbuster

The Throwback (Running Neck Snap)

Pump It Up

دشمنان:

Chris Jericho
Billy Kidman
Brock Lesnar
The Undertaker
Eddie Guerrero
Chris Benoit
A-Train


Paul Heyman
The Big Show
Booker T
Kenzo Suzuki
Rene Dupree
Carlito Carribbean Cool
Jesus

Orlando Jordan
John Bradshaw Layfield
Kurt Angle
Edge w/Lita
Triple H

 

افتخارات:

او یك بار كمربندUPW Heavyweight titleو یك بار كمربندOVW Heavyweight titleرو داشته.

او همچنین چند وقت به همراه یارش یعنیRico ConstantinoكمربندOVW Southern Tag Team titles رو داشته.

در14مارچ2004در رسمنیا20 با شكست دادن حریف خود یعنیBig Show توانست كمربندWWE United States title رو بگیره.

در3آكتبر2004 در نو مر30 با شكست دادن حریف خود یعنیBooker Tتوانست كمربندWWE United States title رو بگیره.

در19نوامبر2004 در اسمك دان با شكست دادنCarlito Cool توانست كمربندWWE United States title رو بگیره.

در3آپریل2005در رسمنیا21 با شكست دادن حریف خود یعنیJohn Bradshaw Layfield توانست كمربندwweرو بگیره.

و آخرین قهرمانی او هم در رویال رامبل2006 رخ داد.او با شكست دادن حریف خود یعنیEdgeتوانست كمربندwweرو بگیره.مطالب جنجالی سایت

رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
رابطه جنسی با اسب و سگ توسط دختران غربی (عکس)
مشاهده بیشتر