پارس ناز پورتال

روش مخ زدن در ایران و سایر کشورها

مجموعه : مطالب طنز
روش مخ زدن در ایران و سایر کشورها

انگلستان
پسر: با عرض سلام خدمت شما خانوم محترم!
خانوم من چند وقت هست که از شما خوشم اومده می میخواهم اگه مایل باشید باهم باشیم!
دختر: چرا که نه؟ میتونیم در کنار هم باشیم!
 

ایتالیا
پسر: خانوم من واقعا شمارو از صمیم قلب دوست دارم و بسیار مایلم که بیشتر با شما آشنا بشم!
دختر: من هم از شما خوشم اومده و پیشنهاد شمارو با کمال میل می پذیرم!

 

فرانسه
پسر: بن ژور مادام! حقیقتش رو بخواید من از شما خوشم آمده و میخواهم اگر افتخار بدید با هم آشنا بشیم!
دختر: با کمال میل موسیو!
 

و اما ایران
پسر: پیـس…پیس پیس…
ســــــــوووووووو… سوووو…
ســــــــــــس… سـس…
پــــــِـخخخخخخخخخ…چِــخــــه…
هووووووی با تواما! بیا شماره مو بگیر بزنگ!
دختر: خفه شو عوضی! مگه خودت خوار و مادر نداری
راه افتادی دنبالِ ناموس مردم، بی شعور!
شماره تو میگیرم فقط واسه اینکه شرتو زود کم کنی!
ساعت ۱۰ زنگ میزنم!