پارس ناز پورتال

مرحله به مرحله پیشروی سرطان سینه

مرحله به مرحله پیشروی سرطان سینه

مرحله به مرحله پیشروی سرطان سینه

مراحل مختلف سرطان پستان به چگونگی گسترش آن بستگی دارد و با مقیاسی از صفر تا چهار سنجیده می‌شود. اینكه فرد در كدام مرحله از سرطان پستان است توسط پزشك و از طریق آزمایش ماستكتومی و لامپكتومی (برداشتن بخشی از پستان) و نمونه برداری از گره های  لنفاوی زیر بغل مشخص می شود.

 

تعیین مرحله سرطان ، در تصمیم‌ گیری های مربوط به درمان به پزشك كمك می‌كند.مراحل صفر تا 4 كه از داده‌های تعداد زیادی از بیماران مبتلا به سرطان بدست آمده است، زمان زنده ماندن را حداقل برای 5 سال بعد از تشخیص تخمین می‌زند. البته این اعداد احتمالات را بیان می‌كنند و قطعی نیستند.با پیشرفت‌هایی كه در تشخیص و درمان این بیماری صورت گرفته است ، افراد مبتلا به سرطان پستان بیش از گذشته زنده می‌مانند.

 

سایز تومور

مراحل سرطان پستان به سایز تومور و چگونگی گسترش سلولهای سرطانی بستگی دارد و ممكن است از پستان به سایر نواحی بدن مانند گره‌های لنفاوی گسترش یابد. در مراحل بالاتر ، تومور بزرگ تر و سرطان گسترده تر می شود.

 

مرحله 1 و 2 سرطان پستان

قطر تومورها معمولاً كمتر از 2 سانتی متر یا 4/3 اینچ می‌باشد. (به اندازه یك دانه ذرت یا بادام زمینی پوست‌دار)

 

مرحله 3 و 4 سرطان پستان

قطر تومورها به 5 سانتی متر یا 2 اینچ می‌رسد (به اندازه یك لیموترش كوچك) و تومورهای كوچك تر ممكن است به اطراف پستان نیزگسترش یابند تا زمانیكه تشخیص داده شوند.

 

مرحله اول سرطان پستان

سرطان پستان در مرحله 1 قرار دارد اگر :

 قطر تومور بیشتر از 2 سانتی متر (4/3 اینچ) نباشد.

 سرطان به گره‌های لنفاوی گسترش نیافته باشد.

سرطان به اطراف پستان گسترش نیافته باشد.

احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای زنانی كه در مرحله اول سرطان درمان شوند ، حدود 90 – 85 درصد است.

 

مرحله دوم سرطان پستان

تومورهای پستان در مرحله دوم بزرگتر از تومورهای مرحله اول هستند. اما سرطان به جاهای دیگر بدن گسترش نیافته است. اگر سرطان پستان در مرحله دوم باشد یكی از موارد زیر وجود دارد:

 

تومور به قطر 2 تا 5 سانتیمتر (4/3 تا 2 اینچ) می‌رسد. سرطان ممكن است به گره‌های لنفاوی زیربغل رسیده باشد.

 

اندازه تومور ممكن است به قطر بیش از 5 سانتی متر برسد ، اما سرطان به گره‌های لنفاوی زیر بغل نرسیده باشد.

 

قطر تومور ممكن است كمتر از 2 سانتی متر باشد (4/3 اینچ) اما سرطان به حداكثر 3 گره لنفاوی در زیر بغل گسترش یافته باشد

 

هیچ توموری در پستان نباشد ، اما سرطان به حداكثر 3 گره لنفاوی در زیر بغل گسترش یافته باشد.

 

احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای زنانی كه در مرحله دوم سرطان درمان شوند ، حدود 70 درصد است.

 

مرحله سوم سرطان پستان

مرحله سوم سرطان به سرطان پیشرفته موضعی یا ناحیه‌ای معروف است. سرطان ممكن است به گره‌های لنفاوی نزدیك پستان ، یعنی تا زیربغل یا نزدیك استخوان ترقوه رسیده باشد . به طور مثال:

 

اندازه تومور بزرگ تر از 5 سانتی متر (2 اینچ) و سلولهای سرطانی كه تا نزدیك غده های لنفاوی زیر بغل گسترش یافته باشند. اگر چه این سلولها هنوز به یكدیگر متصل نشده اند.

 

تومور كوچك تر از 5 سانتی متر قطر دارد، ولی سرطان به نزدیك گره‌های لنفاوی گسترش یافته و گره‌ها به یكدیگر متصل شده‌اند. (یا بافت محافظ پستان را احاطه كرده‌اند.)

 

اندازه تومور كوچك تر از 5 سانتی متر است . اما سرطان تا گره‌های لنفاوی بالای استخوان ترقوه گسترش یافته باشد

 

سرطان پستان التهابی

سرطان پستان التهابی كه در آن سرطان پستان به رگ‌های لنفاتیك پوست پستان گسترش یافته و موجب تورم ، قرمزی و پوست برجسته یا پوست تورفته می‌شود كه در مرحله سوم سرطان طبقه بندی می‌شود.احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال، برای زنانی كه در مرحله سوم سرطان درمان شوند ، حدود 60 تا 50 درصد است.

 

مرحله چهارم سرطان پستان

مرحله چهارم ، پیشرفته‌ترین شكل سرطان پستان است. سلولهای سرطانی به قسمتهای مختلف بدن گسترش یافته‌اند همانند: استخوان ها، اندام‌ها یا گره‌های لنفاوی دور از پستان.

 

درمان ممكن است موجب كاهش یا كنترل سرطان برای مدت زمانی شود اما معمولاً درمان قطعی برای سرطان نیست.

 

در این مرحله تسكین علائم در اولویت است.

 

احتمال زنده ماندن بیش از 5 سال ، برای مرحله چهارم سرطان پستان حدود 20 درصد است.