پارس ناز پورتال

نگهداری از گل های زیبای کاغذی

نگهداری از گل های زیبای کاغذی

نام فارسی : گل كاغذی

نام علمی: Bouguainvillea glabra

نام انگلیسی : Bouguainvilla

خانواده: Nyetaginaceae

 

روش تكثیر: قلمه چوبی در اسفند ماه در ماسه و در گلخانه . پیوند در بهار – قلمه نیمه خشبی – خوابانیدن .

 

نوع خاك:2/ 1 خاك رس +2/ 1کود پوسیده

 

شكل ظاهری برگ وگل: به صورت درخت و درختچه – دارای برگهای سبز نسبتاً روشن و تخم مرغی شكل – كاسه گل لوله ای و كوچك و فاقد جام گل ولی دارای براكتهای رنگین و زیبا و رنگ براكتها صورتی ارغوانی ،‌قرمز یا سفید ، براكته ها اطراف گلهای كرم رنگ را احاطه كرده اند.

 

نیازهای محیطی:

دما: متوسط 0 درجه سانتگراد

نور: متوسط

آبیاری: متوسط

 

آفات و بیماریها: كنه های قرمز تارعنكبوتی ، شپشكهای آردآلود ، شته و سفید بالك ممكن است تحت شرایط گلخانه مشكل ساز باشد .