پارس ناز پورتال

خلاصه ای از شرح حال الی دریک

خلاصه ای از شرح حال الی دریک

بانوی جوان ایرانی خانم اِلی دریک (Ellie Drake) چها رد ه سال قبل  به امریکا مهاجرت کرد .

 او درهمان ابتدای جوانی به استعداد وعلاقه خود درفن بیان .وسخنوری پی برد ،او علاقه خود را دنبال کرد تااینکه به یک سخنران فعال وساعی ،با قدرت انتقال بسیار بالا  تبدیل شد.

خود را درکار تجارت با  استعداد ، زرنگ و باهوش نشان داد وتوانست  وارد صنعت  بازاریابی شبکه ای  شود.

پیوسته وبدون وقفه به جلو حرکت می کرد و در حال پیشرفت بود.

او همواره در صحنه های تجاری حضورداشت  چرا که به یک سخنگوی  کاملاً حرفه ای و جسور تبدیل  شده  بود  وبا توجه به  داشتن  این  تخصص در بسیاری  از تجارتها ، موفقیتهایی را از آن خود کرد.

 وزمانی که بعنوان پردرآمدترین فرد دریکی ازشرکتهای این صنعت درخشید     Brave Heart Productions را  تأسیس کرد وبدنبال این پیشرفتها به تحصیل هم ادامه داد و توانست مدرک دکترا را اخذ کند، وبه پیروزی و موفقیت  بی حد و اندازه ای در کار و زندگی خود برسد.

در پی کسب این موفقیتها ، راهنما ومشوقی برای مردان وزنان درگرداگرد کره زمین شد.

  شاید در ذهن  همه ما این سؤال نقش بسته باشد:

یک خانم جوان چطور می تواند با لهجه وزبان انگلیسی نه چندان قوی به امریکا مهاجرت کند , ثروتمند شود؟ به درجه دکترا برسد ؟ بهترین سخنور و یک مربی حاذق  و موفق شود؟؟

 

اوخواست و توانست !

 

 اِلی دریک، با بزرگانی همچون 

"Denis Waitley ", "Mark Victor Hanson" , "Jim Rohn"

به روی صحنه رفت وهمانند آنان درخشید .

   وباردیگراین موفقیت رابرروی صحنه با

Arthur Joseph , Jeffrey Combs , Jerry Clark , Les Brown ,T.Harv Eker        

سهیم شد.

بسیاری از افراد وجود اِلی دریک  را یک نیازمی دانند، زیرا پیامهای او برای آنها مفید و کاربردی است .

او با آموزش صحیح  توانسته  دگرگونی و تحولی را در قدرت و اختیارات مردان وزنان بوجود آورد.

خانم دریک ، پیامهای آموزشی دررابطه با گسترش مال و دارایی برای مدیران اجرایی ارائه داده اند وبعنوان  راهنما وپشتیبانی قوی برای صاحبان تجارتهای رو به رشد پیامی دارند… پیامشان  به  آنها اینست که :

"خودشان را باور داشته باشند،و درابتدا درمسیرموفقیت گام بردارند ، و به جستجوی هدفشان درراه موفقیت وتوانگری بپردازند ".

 

او صمیمانه آماده ارائه دادن ونشان دادن مسیرهای موفقیت به افراد مشتاق می باشد…