پارس ناز پورتال

رو نمایی 17 خاصیت گیاه دارویی پنج‌ انگشت خزنده

رو نمایی 17 خاصیت گیاه دارویی پنج‌ انگشت خزنده

 نام‌های دیگر گیاه دارویی پنج‌ انگشت خزنده : بَنطافلُن، ذوخمسه اوراق، ذوخمسه اجنجه و پنتابلون می‌باشد.
۱. طبع آن معتدل است در بعضی از كتاب‌ها طبع آن را گرم و خشك گفته‌اند.

۲. برای قطع اسهال ۱۲ گرم تمام گیاه را در ۳۰۰ سی‌سی آب‌جوش ۲۰ دقیقه دم‌كرده روزی ۳ فنجان بنوشند.
۳. برای یرقان روزی ۲ گرم برگ آن را در ۱۰۰ سی‌سی آب‌جوش دم‌كرده به مدت ۱۴ روز بنوشند.

۴. برای خونریزی‌های داخلی ۴ گرم در ۱۵۰ سی‌سی آب‌جوش ۲۰ دقیقه دم‌كرده روزی ۳ فنجان بنوشند.
۵. برای التیام زخم‌ها برگ آن را كوبیده با نمك و عسل مخلوط نموده به صورت ضماد بگذارند.
۶. جهت درمان بواسیر از روش شماره ۵ استفاده شود.
۷. جهت زخم روده از عصاره ساقه زیرزمینی آن استفاده شود.

۸. برای كاهش سمیت كشنده ۱۵ گرم از عصاره بیخ این گیاه استفاده شود.
۹. جهت رفع خشونت حلق ساقه زیرزمینی آن را در آب جوشانده موقعی كه یك سوم آن تبخیر شد غرغره شود.
۱۰. برای رفع درد سیاتیك و درد مفاصل از دمكرده ساقه‌های زیرزمینی آن میل شود.
۱۱. جهت قطع تب ۱۰ گرم خشك شده این گیاه را با عسل مخلوط كرده میل كنند و یا تازه آن را كوبیده با عسل مخلوط نموده كم‌كم میل كنند.

۱۲. جهت خلط خونی از ساقه‌های زیرزمینی این گیاه دم‌كرده میل شود.
۱۳. برای درمان زخم‌های باز و سوختگی‌ها ۲۰ گرم ریزوم این گیاه را در یك لیتر آب جوشانده سپس كمپرس كنید.
۱۴. جهت درمان شكاف مقعد ضماد این گیاه را بگذارند.
۱۵. ضماد برگ این گیاه به زیبایی پوست كمك می‌كند.

۱۶. دود كردن این گیاه باعث فراری دادن حشرات می‌گردد.
۱۷. جهت درمان ورم پروستات و تكرار ادرار از دمكرده این گیاه بنوشند.
 * توجه: پنج انگشت خزنده را نباید با گیاه پنج انگشت یا فلفل بری اشتباه گرفت.