پارس ناز پورتال

روزه هایی که حرام یا مکروه است

مجموعه : مذهبی
روزه هایی که حرام یا مکروه است

روزه عید فطر و قربان حرام است و نیز روزى را كه انسان نمی‌داند آخر شعبان است یا اول رمضان، اگر به نیت اول رمضان روزه بگیرد، حرام می‌باشد.

    روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد شود، جایز نیست، بلكه اگر اسباب اذیت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگیرى كنند، احتیاط واجب آن است كه روزه نگیرد.


    اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگیرد و در بین روز پدر او را نهى كند، باید افطار كند.
    كسى كه می‌داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دكتر بگوید ضرر دارد باید روزه بگیرد و كسى كه یقین یا گمان دارد كه روزه برایش ضرر دارد اگرچه دكتر بگوید ضرر ندارد باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد، صحیح نیست، مگر آن كه به قصد قربت بگیرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

    اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برایش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پیدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست، مگر آن كه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

    كسى كه عقیده‏اش این است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، باید قضاى آن را بجا آورد.
    غیر از روزه‏هایى كه گفته شد، روزه‏هاى حرام دیگرى هم هست كه در كتابهاى مفصل گفته شده است.
    روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است یا عید قربان مكروه است.