پارس ناز پورتال

زیباترین جشن جهان (عکس)

زیباترین جشن جهان (عکس)

جشن هولی را به راستی می توان یکی از زیباترین جشنواره های جهان دانست.
مردم هند که در روزهای عادی هم زندگی پر از رنگ و موسیقی دارند، در این روز بخصوص به یکدیگر رنگ می پاشند تا حلول بهار در طبیعت و زندگی شان را جشن بگیرند.