پارس ناز پورتال

بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

مناظر شگفت‌انگیز غارهای جهان که در سراسر جهان پراکنده هستند. بسیار دیدنی است.

 غار، حفره‌ای است که به طور معمول بر اثر حل شدن سنگ‌ها با آب و ذوب شدن یخ‌ها ایجاد می‌شود. بزرگترین و شگفت‌انگیزترین غارها در سنگ‌های آهکی به وجود آمده‌اند.
بعضی غارها، فقط یک حفرهٔ کوچک هستند که فقط یک نفر می‌تواند وارد آن شود؛ برخی دیگر، گذرگاه‌ها و اتاقک‌های تو در تو دارند. پارک ملی غار ماموت در کنتاکی، در آمریکا، طولانی‌ترین غار دنیاست.

 

بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

 مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

  بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

  مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

 بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

   مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)

   مناظر شگفت‌انگیز از غارهای جهان

بزرگترین و شگفت‌ انگیزترین غارهای دنیا (عکس)