پارس ناز پورتال

دختری که تا غذا می خورد خونش جاری می شود (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
دختری که تا غذا می خورد خونش جاری می شود (عکس)
وقتی بیماری نادر یا اتفاقی خارج عادت برای فردی رخ می دهد آن فرد سر منشأ تیتر های خبری خواهد شد این بار هم یک دختر جوان اهل شیلی کانون توجهات رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

به گزارش پارس ناز اولیوا اورتیزا دختر خانمی است که حدود یک ماه است با هر فعالیت کوچکی به جای اشک ،خون از چشمانش سرازیر می شود و این اتفاق چندین مرتبه در روز برای وی تکرار می شود.
این بیماری بسیار نادر زندگی اولیوا را مختل نموده است چرا که وی حتی برای خوردن یک وعده غذای معمولی نیز آرامش ندارد و به سرعت خون روی گونه هایش جاری می شود.


نگرانی خود اولیوا و خانواده اش به حدی رسیده است که یک پیام کمک برای تمام پزشکانی که می دانند علت این مسأله چیست و یا می توانند برای درمان وی قدمی بردارند ارسال نموده اند.ولی هنوز علت این بیماری مشخص نشده است.

منبع: روزگار نو