پارس ناز پورتال

کتابی خوشمزه مخصوص شکمو ها (عکس)

مجموعه : آموزش آشپزی
انگلیسی ها سالانه 12 میلیارد ساندویچ می خورند و 300 هزار نفر در بخش ساندویچ و ساندویچ فروشی نان می خورند، اما با دیدن این کتاب باید احتیاط کنند، چرا که هر چند اشتهایشان چند برابر می شود، اما نمی توانند آن را بخورند!

ساندویچ خورهای حرفه ای این کتاب را نخورید، فقط ببینید