پارس ناز پورتال

با اتومبیل به دل دریا بروید (عکس)

تصاویری که می بینید شنا با فیات 500 ایتالیایی در ساوث بیچ میامی است که حرکتی تبلیغی برای فروش فیات در امریکا صورت گرفته است.

ظاهرا افراد معروف پشت فرمان نشسته تا جلب توجه برای فروشهای آینده کنند.

 

با اتومبیل به دل دریا بروید (عکس)
 

با اتومبیل به دل دریا بروید (عکس)
 

با اتومبیل به دل دریا بروید (عکس)