پارس ناز پورتال

ضرب المثل و شعر دانشجویی

مجموعه : مطالب طنز
ضرب المثل و شعر دانشجویی

ضرب المثل های دانشجویی

 

وام دانشجویی: یک موکندن از خرس هم غنیمت است

 

وضعیت بد غذای خوابگاهها:شتر را گفتند، چرا گردنت کجه ، گفت: کجایم راسته؟

معدل کل دانشجویان: هر سال دریغ از پارسال

وقتی دانشجوی جدید الورودنبال پروژه باشد:غوره نشده مویز شده

سه نمره تشویقی:از کیسه خلیفه بخشیدن

واحد زیادی گرفتن در اول ترم و پاس نکردن آن در آخر ترم:وقتی جیک جیک مستونت بود،فکر زمستونت نبود

نمره های زیر 10و بالای 9 استاد:کاچی بهتر از هیچی

قول مسئولین در موردوضعیت خوابگاهها:سنگ بزرگ علامت نزدنه

 

از صفر من تا بیست تو

 

از صفر من تا بیست تو راهی به جز تقدیر نیست

دلخوش به استادم مکن حذف اضطراری دیر نیست.

من غایبم یا در سکوت ٬ تو حاضر و در گفتگو

من غافل از استاد و درس ٬ تو می نویسی مو به مو

با جزوه و فرمول بیا ٬ تا پاس کنم یک واحدی

چیزی نخوندن بهتر از یک شب تلاش بی خودی

با عشق در دانشکده ٬ جایی برای درس نیست

البته ترم هفت و هشت ٬ دیگر مجال ترس نیست

دانشجو گر عاشق شود بی پرده مشروط می شود

چیزی شبیه آب هویج با کوفته مخلوط می شود