پارس ناز پورتال

نوزادی تک و تنها در جنگل (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
نوزاد دختری در هند توسط چند مرد در حالی پیدا شد که والدینش او را بدون لباس در جنگل رها کرده بودند.این نوزاد 24 ساعت بعد در یک بیمارستان دولتی به علت خونریزی شدید از بینی و دهان در گذشت.از والدین این نوزاد هیچ گونه اطلاعی در دست نیست.

به گزارش پارس ناز ، بسیاری از خانواده های هندی دختر را، به خاطر جهیزیه، پرخرج می دانند و پسر را نگهدار تبار خانواده و بخاطر همین نوزادان دختر را به شیوه های مختلف رها می کنند. پیامدهای اجتماعی کمبود زن، افزایش خشونت های اجتماعی، دخترربایی و تجاوزات جنسی است.

 
 
 
 

منبع: روزگار نو