پارس ناز پورتال

پرچمی به اندازه سه زمین فوتبال (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
 یک دهکده در حومه شهر بخارست رومانی روز گذشته شاهد رونمایی از بزرگ ترین پرچم دنیا بود.

به گزارش پارس ناز  پرچم رومانی در ابعاد 349 در 227 به اندازه سه زمین فوتبال است و 200 نفر آن را در شرایط ناپایدار جوی به زحمت در زمین گستردند. نام این پرچم همزمان به عنوان بزرگ ترین پرچم جهان در کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. رکورد سابق بزرگ ترین پرچم در اختیار لبنانی ها بود.


 

پرچمی به اندازه سه زمین فوتبال (عکس)