پارس ناز پورتال

زنی که به استقلالی ها رز آبی تقدیم کرد (عکس)

در تمرین استقلال بانوی هواداری کنار زمین امده بود و به همه بازیکنان این تیم یک شاخه رز آبی هدیه می کرد.
 

 

زنی که به استقلالی ها رز آبی تقدیم کرد (عکس)
 

زنی که به استقلالی ها رز آبی تقدیم کرد (عکس)
 

زنی که به استقلالی ها رز آبی تقدیم کرد (عکس)