پارس ناز پورتال

زنی که در مقابل چندین مرد تجاوزگر مقاومت کرد

مجموعه : مجله خبری روز
 عکس فوق که برنده جایزه پولیتزر سال ۲۰۰۷ شده است توسط اودد بالیلیتی گرفته شده است و لحظه مقاومت یک زن در مقابل چند صهیونیست را به تصویر کشیده است.