پارس ناز پورتال

هیچ جوانی رقیب این پیرمرد 100 ساله نمی شود

 این مرد فرانسوی سر زنده با سن  100 سال  رکورد سریعترین پیرمرد دوچرخه سوار را از آن خود کرد.این مرد عنوان سریعترین دوچرخه سوار در میان کهنسالان را از آن خود کرد و توانست نام خود را با این عنوان درکتاب گینس به چاپ برساند.او توانست مسیری 100 کیلومتری را با متوسط سرعت 23 کیلومتر در ساعت بپیماید.

رابرت مارچند 26 نوامبر امسال 101 ساله خواهد شد. او ماه هاست که شبانه روز تمارین سختی را انجام میدهد تا بتواند مسیر مشخص شده را در کمتر از 5 ساعت طی کند.نهایتا هفته گذشته او موفق شد این مسیر 100 کیلومتری را با سرعت متوسط 23.35 کیلومتر بر ساعت و در مدت زمان 4 ساعت و 17 دقیقه و 27 ثانیه طی کند.

 

 هیچ جوانی رقیب این پیرمرد 100 ساله نمی شود
 

 هیچ جوانی رقیب این پیرمرد 100 ساله نمی شود
 

 هیچ جوانی رقیب این پیرمرد 100 ساله نمی شود