پارس ناز پورتال

كلیسای بزرگ و زیبا که مسجد نام دارد (عکس)

 "كاتدرال" معروف به "كورودوبا اسپانیا" تنها كلیسای جهان بوده كه "مسكوئیتا" یا "مسجد" نام دارد. كلیسای بزرگ و زیبای شهر "كورودوبا" در اصل مسجدی قدیمی است كه از قرن سیزدهم در اختیار كلیسای كاتولیك قرار گرفته است.
 

 

كلیسای بزرگ و زیبا که مسجد نام دارد (عکس)
 

كلیسای بزرگ و زیبا که مسجد نام دارد (عکس)