پارس ناز پورتال

کشوری که در آینده کشور ماهی ها می شود (عکس)

 آنوته تونگ ، نخست وزیر كشور كریباتی كه در وسط اقیانوس آرام قرار دارد عنوان داشته است كه پدیده گرم شدن جهانی كره زمین بیش از همه كشورها به كشور او صدمه خواهد زد ، چرا كه طبق برآورد زمین شناسان و اقلیم شناسان ، این جزیره در طی 30 سال آینده به زیر آب خواهد رفت.وی با توجه به نگرانی های پیش آمده در خصوص به زیر آب رفتن بسیاری از زمین های كشاورزی مردم این كشور به خاطر بالا آمدن سطح آب دریاها ، ضرورت توجه به این بحران جهانی را خواستار شد.

كریباتی كشوری محصور شده در اقیانوس آرام است كه عمده ترین درآمد این كشور از راه گردشگری است.
 

 

کشوری که در آینده کشور ماهی ها می شود (عکس)
 

کشوری که در آینده کشور ماهی ها می شود (عکس)
 

کشوری که در آینده کشور ماهی ها می شود (عکس)
 

کشوری که در آینده کشور ماهی ها می شود (عکس)