پارس ناز پورتال

راهی برای جلوگیری از بید خوردگی قالی

راهی برای جلوگیری از بید خوردگی قالی
 
هوایی مرطوب ، فضایی تاریکی ، دمایی مناسب و کمی الیاف پشم محیطی کاملاً مناسب برای چرخۀ زندگی موجودات ذره بینی به ویژه انواع قارچها و كپك ها است، اما مهم تر از آنها برای ما"بید" می  باش حشرۀ که دارای دگر زیستی کامل است و آفت قالی می باشد . تعداد زیادی از فرش های نفیسی كه در گذشته بافته شده بودند و در اثر این آفت از بین رفته و نابود شده اند وتنها نامی از آنها باقی مانده است.


اما در مقام مقایسه ای نچندان دقیق برمی آیم و صحبت از هم خویشان  بید می کنیم، که در شرایط زیستی تقریباً مشابه با مؤلفه هایی نه زیاد نزدیک هم چو نوع تغذیه یا دما به چرخۀ زندگی خود ادامه می دهند و آنچنان موردتوجه قرار می گیرند که خواب وتغیر رنگ بدنشان نقطۀ اوج التفات را طلب می کند، البته آفت قالی نیست  بلکه منبع قالی ابریشم یعنی  "کرم ابریشم" است.

 
 

برای تهیۀ اولین لازمۀ فرش ابریشم (ابریشم خام) و همچن مراحل تولید قالی متحمل رنجی بس دشوار می شویم ، ولی در حفظ آن غفلت خرج می کنیم و با کمی بی لطفی به  چوب آفت می زنیم اش، روی سخن همه نوع قالی با هر جنسی و ترکیبی است. نگهداری قالی از یک گلدان کوچک بسیار ساده تر است و باکمی مراقبت می توان سالها از قالی سالم استفاده کرد. استفاده از نفتالین برای جولوگیری از بید خوردگی رایج است.

 

اما مامیدانیم نفتالین چیست ؟
نفتالین ماده ای جامد است كه به آسانی تبخیر می شود . سوخت هایی از قبیل نفت و ذغال سنگ شامل نفتالین می باشند . نفتالین را قطران سفید و كافور نیز می نامند وشكل رایج آن گلوله های نفتالین و یا به شكل پولك است . از سوختن و توتون هم نفتالین تولید می شود نفتالین بوی تندی دارد ولی بویش نامطبوع نیست ، كاربرد تجاری نفتالین در تهیه پلاستیكهای پلی وینیل كلراید است عمده ترین مصرف آن برای دفع  "بید " و بوگیرهای توالت است .


ما به چه طریقی درمعرض نفتالین و تركیبات آن قرار می گیریم ؟
از طریق مقادیر كمی از آن كه در هوای محیط بیرون وجود دارد ، لمس كردن و تماس با لباسها و قالی هایی كه به نفتالین آغشته شده اند یا استفاده از مواد دفع بید.اما ضررهای استفاده از نفتالین هم مطرح است و اگر چه كاملا به اثبات نرسیده است ولی دست كم در حیوانات می تواند باعث بروز سرطان شود.

 

با تغیراتی ساده فیزیکی در محیط زندگی بید می توان به راحتی این آفت را دفع کرد و با کمی اهمیت در محیطی که هم خودمان و هم قالیهایمان هستند می توان هم قالی سالم داشت هم تنی سلامت و از بروز این دسته مشکلات جلو گیری کرد.


 
a