پارس ناز پورتال

عکسی از مراسم پاگشای دو مجری مشهور کشور

مجموعه : اخبار سینما
عکسی از مراسم پاگشای دو مجری مشهور کشور
 مراسم پاگشای فرزاد حسنی و آزاده نامداری توسط هنرمندان