پارس ناز پورتال

لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت  (عکس)
 آن طور که از تماشای تصاویر می توان حدس زد، ترس مرد، کم-کمک به وحشت تبدیل شده است، اما رود عصبانی حوصله نداشته به احساسات مرد توجه کند!
به گزارش پارس ناز در فضای اینترنت ویدیویی منتشر شده که در آن، لحطات سرگردانی و غرق شدن یک مرد چینی را نشان می دهد.

بنا بر این گزارش، روز دوشنبه سیلابی در استان سیچوان چین به ساختمان کارخانه و خانه های مسکونی به شدت صدمه زده و صدها نفر از مردم را ه دام انداخته است. تصاویری که می بینیم، لحطات وحشتناک گیر افتادن یک مرد چینی و غرق شدن او را نشان می دهد؛ یک مرد تنها ایستاده در بالکن یک خانه سه طبقه که در وسط سیل قرار گرفته است.

 
 لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت  (عکس)
 
 لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت  (عکس)
 
 لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت  (عکس)
 
 لحظات سرگردانی و غرق شدن یک مرد نگون بخت  (عکس)